VIII Konferencja Naukowa „Chirurgia 2017 - Co Nowego?”
17-18.02.2017 r.

Miejsce Sympozjum

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, Łódź

Ważne daty

do 08.01.2017 r. - obniżona opłata konferencyjna
 

Punkty edukacyjne


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2010 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) uczestnictwo w VIII Konferencji Naukowej „Chirurgia 2017 - Co Nowego?” upoważnia do uzyskania 13 punktów edukacyjnych
 

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej 
 

Komitet Organizacyjny 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Adam DZIKI

 

Członkowie: 

Maciej Białas
Jarosław Cywiński
Łukasz Dziki
Andrzej Kawiński
Renata Kędzia-Berut
Wioleta Klimczak
Ryszard Kujawski
Miłosz Lewandowski
Kasper Maryńczak
Michał Mik
Jan Morawiec
Kinga Rośniak-Gasińska
Mariusz Skoneczny
Miłosz Sokołowski
Anna Sosnowska
Radzisław Trzciński
Mariusz Turowski
Rafał Wichman
Marcin Włodarczyk
Piotr Zelga


Sponsorzy wspierający:Patronat medialny:


https://inrb.pt/piperinox-emagrecimento/, opinie-konsumenckie.pl