PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

17 lutego 2017 r. (piątek)

07:55 – 08:00 Otwarcie konferencji Prof. dr hab. med. Adam DZIKI
 

SESJA I
 
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz WALLNER, Prof. dr hab. n. med. Krystyn SOSADA, Prof. dr hab. n.med. Sławomir JABŁOŃSKI, Dr n. med. Radzisław TRZCIŃSKI

 
08:00 – 08:30 Intensywna Terapia Prof. dr hab. n. med. Wojciech GASZYŃSKI
08:30 – 09:00 Neurotraumatologia Prof. dr hab. n. med. Mirosław ZĄBEK
09:00 – 09:30 Chirurgia Endokrynologiczna Prof. dr hab. n. med. Krzysztof KUZDAK
09:30 – 10:00 Rak Piersi Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz JEZIORSKI
10:00 – 10:30 Chirurgia metaboliczna 
i bariatryczna Dr hab. n. med. Mariusz WYLEŻOŁ
 
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
 

SESJA II
 
Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Zygmunt GRZEBIENIAK, Prof. dr hab. n. med. Paweł LAMPE, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew MORAWIEC, Dr n. med. Michał MIK

 
11:00 – 11:30 Chirurgia Tętnic Prof. dr hab. n. med. Piotr ANDZIAK
11:30 – 12:00 Choroby Żył i Naczyń Chłonnych Dr hab. n. med. Tomasz URBANEK
12:30 – 13:00     Choroby Przełyku Prof. dr hab. n. med. Grzegorz WALLNER
13:00 – 13:30     Przepukliny Brzuszne Prof. dr hab. n. med. Andrzej MATYJA
 
13:30 – 14:30 Lunch
 

SESJA III
 
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof KOŁOMECKI, Prof. dr hab. n. med. Marek SZCZEPKOWSKI, Prof. dr hab. n.med. Lech POMORSKI, Dr n. med. Jarosław CYWIŃSKI

 
14:30 – 15:00 Zakażenia w chirurgii Prof. dr hab. n. med. Zygmunt GRZEBIENIAK
15:00 – 15:30 Ciężkie Mnogie i Wielonarządowe
Obrażenia Ciała Prof. dr hab. n. med. Krystyn SOSADA
15:30 – 16:00 Chirurgia Estetyczna Dr hab. n. med. Bartłomiej NOSZCZYK      
16:00 – 16:30 Chirurgia Rekonstrukcyjna Prof. dr hab. n. med. Bogusław ANTOSZEWSKI 
16:30 – 17:00 Gojenie Ran Dr hab. n. med. Dariusz WANICZEK
17:00 – 17:30 Chirurgia Klatki Piersiowej Prof. dr hab. n. med. Jarosław KUŻDŻAŁ

 
18 lutego 2017 r. (sobota)

SESJA IV
 
Prowadzący: Prof. dr hab. n.med. Janusz PIEKARSKI, Prof. dr hab. n. med. Wiesław TARNOWSKI, Prof. dr hab. n. med. Michał DREWS, Dr n. med. Łukasz DZIKI

 
08:00 – 08:30 Chirurgia Laparoskopowa Prof. dr hab. n. med. Wiesław TARNOWSKI
08:30 – 09:00 Oparzenia Prof. dr hab. n. med. Marek KAWECKI
09:00 – 09:30 Traumatologia Narządu Ruchu Prof. dr hab. n. med. Krzysztof SŁOWIŃSKI
09:30 – 10:00 Chirurgia Wątroby 
i Dróg Żółciowych Prof. dr hab. n. med. Waldemar PATKOWSKI   
10:00 – 10:30 Chirurgia Jelita Cienkiego 
i Wyrostka Prof. dr hab. n. med. Michał DREWS 
 
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
 

SESJA V
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jan KULIG, Prof. dr hab. n. med. Marek KAWECKI, Prof. dr hab. n. med. Waldemar PATKOWSKI, Dr n. med. Jarosław BUCZYŃSKI

 
11:00 – 11:30 Chirurgia Trzustki Prof. dr hab. n. med. Paweł LAMPE
11:30 – 12:00 Chirurgia Żołądka Prof. dr hab. n. med. Jan KULIG
12:00 – 12:30 Chirurgia Jelita Grubego
i Odbytnicy Prof. dr hab. n. med. Adam DZIKI
12:30 – 13:00 Rak odbytnicy Prof. dr hab. n. med. Paweł MROCZKOWSKI
 
13:00 – 13:15 Zakończenie konferencji   Prof. dr hab. med. Adam DZIKI

Sponsorzy wspierający:Patronat medialny:


https://inrb.pt/piperinox-emagrecimento/, opinie-konsumenckie.pl